Month: February 2018

Your goal means nothing if you do not have an eye on this!

You can not go for a single education, attend a single conference, read a single self-help book, have a single staff meeting, without hearing the word goals. Setting goals are the holy grail of efficiency. As many times as they have been presented to the S.M.A.R.T goals as if they were just invented and will …

Your goal means nothing if you do not have an eye on this! Read More »

Ditt mål betyder inget om du inte har koll på detta!

Du kan inte gå en enda utbildning, delta på en enda konferens, läsa en enda självhjälpsbok, ha ett enda personalmöte, utan att höra ordet mål. Att sätta mål är effektivitetens heliga graal. Så många gånger man blivit presenterad för de S.M.A.R.T.A målen som om de precis vore uppfunna och kommer att lösa alla våra problem, …

Ditt mål betyder inget om du inte har koll på detta! Read More »